Bảng giá tôm thẻ hôm nay

Bảng giá tôm thẻ tại Cà Mau cập nhật hôm nay vào ngày 20/05/2024

LoạiGiá
Tôm thẻ loại 40 con/1kgKhoảng 145.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 50 con/1kgKhoảng 135.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 60 con/1kgKhoảng 120.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 70 con/1kgKhoảng 115.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 80 con/1kgKhoảng 110.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 90 con/1kgKhoảng 105.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 100 con/1kgKhoảng 100.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 110 con/1kgKhoảng 95.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 120 con/1kgKhoảng 90.000 đồng/1kg
Giá tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau

Bảng giá tôm thẻ tại Bạc Liêu cập nhật hôm nay vào ngày 20/05/2024

LoạiGiá
Tôm thẻ loại 40 con/1kgKhoảng 130.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 50 con/1kgKhoảng 125.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 60 con/1kgKhoảng 120.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 70 con/1kgKhoảng 115.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 80 con/1kgKhoảng 110.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 90 con/1kgKhoảng 105.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 100 con/1kgKhoảng 100.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 110 con/1kgKhoảng 95.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 120 con/1kgKhoảng 90.000 đồng/1kg
Giá tôm thẻ chân trắng tại Bạc Liêu

Bảng giá tôm thẻ tại Sóc Trăng cập nhật hôm nay vào ngày 20/05/2024

LoạiGiá
Tôm thẻ loại 30 con/1kgKhoảng 200.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 40 con/1kgKhoảng 150.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 50 con/1kgKhoảng 135.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 60 con/1kgKhoảng 125.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 70 con/1kgKhoảng 120.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 80 con/1kgKhoảng 115.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 90 con/1kgKhoảng 110.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 100 con/1kgKhoảng 105.000 đồng/1kg
Giá tôm thẻ chân trắng tại Sóc Trăng

Bảng giá tôm thẻ tại Kiên Giang cập nhật hôm nay vào ngày 20/05/2024

LoạiGiá
Tôm thẻ loại 40 con/1kgKhoảng 120.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 50 con/1kgKhoảng 115.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 60 con/1kgKhoảng 115.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 70 con/1kgKhoảng 110.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 80 con/1kgKhoảng 100.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 90 con/1kgKhoảng 105.000 đồng/1kg
Tôm thẻ loại 100 con/1kgKhoảng 105.000 đồng/1kg
Giá tôm thẻ chân trắng tại Kiên Giang

5/5 - (1 bình chọn)