Bảng giá sầu riêng hôm nay

Bảng giá sầu riêng theo từng loại hôm nay ngày 20/05/2024

PHÂN LOẠIGIÁ/KG
Sầu Riêng RI650.000 – 68.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái67.000 – 85.000 đồng/kg
Sầu Riêng Musaking160.000 – 190.000 đồng/kg
Bảng giá Sầu Riêng theo loại được cập nhật mới nhất tháng 05/2024

Bảng giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ngày 20/05/2024

PHÂN LOẠIGIÁ/KG
Sầu Riêng Ri6 đẹp65.000 – 68.000 đồng/kg
Sầu Riêng Ri6 xô50.000 – 55.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái Lan (Dona) đẹp80.000 – 90.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái xô60.000 – 65.000 đồng/kg
Bảng giá Sầu Riêng tại khu vực Tây Nguyên được cập nhật mới nhất tháng 05/2024

Bảng giá sầu riêng tại khu vực Miền Tây hôm nay ngày 20/05/2024

PHÂN LOẠIGIÁ/KG
Sầu Riêng Ri6 đẹp70.000 – 75.000 đồng/kg
Sầu Riêng Ri6 xô55.000 – 60.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái Lan (Dona) đẹp85.000 – 95.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái xô65.000 – 70.000 đồng/kg
Bảng giá Sầu Riêng tại khu vực Miền Tây được cập nhật mới nhất tháng 05/2024

Bảng giá sầu riêng tại khu vực Miền Đông hôm nay ngày 20/05/2024

PHÂN LOẠIGIÁ/KG
Sầu Riêng Ri6 đẹp66.000 – 72.000 đồng/kg
Sầu Riêng Ri6 xô52.000 – 55.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái Lan (Dona) đẹp85.000 – 88.000 đồng/kg
Sầu Riêng Thái xô65.000 – 70.000 đồng/kg
Bảng giá Sầu Riêng tại khu vực Miền Đông được cập nhật mới nhất tháng 05/2024

Bảng giá sầu riêng Xuất khẩu sang Trung Quốc hôm nay ngày 20/05/2024

PHÂN LOẠIGIÁ/KG
Sầu Riêng Ri6 hạng A60.000 đồng (1.8_5kg, 2.7 hộc trở lên)
Sầu Riêng Ri6 hạng B55.000 đồng (1.6_5.5kg, 2.5 hộc trở lên)
Sầu Riêng Monthoong hạng A95.000 đồng (2_5.5kg, 2.7 hộc trở lên)
Sầu Riêng Monthoong hạng B80.000 đồng (1.8_6kg, 2.5 hộc trở lên)
Bảng giá Sầu Riêng tại vựa được cập nhật mới nhất tháng 05/2024
5/5 - (1 bình chọn)